Etichete

, , , , , , , , ,


poza2The story:

Fulgi mari de zăpadă dănţuiau haotic în văzduh. Şiroaie de lacrimi calde, în sufletul lui.

 

Vântul aspru îi biciuia faţa vineţie iar mânuţele îi amorţiseră. Paltonul şleampăt şi ponosit, mult prea larg şi subţire, îi flutura pe corpul firav precum aripile zdrenţăroase ale unui future cu zborul frânt de o pală puternică şi îngheţată.

 

O durere surdă îi invadase întreaga fiinţă iar corpul începuse să îi ardă în mod bizar şi surprinzător. Cu faţa lipită de vitrina strălucitoare, fixa cu ochii limpezi, de un albastru himeric, un obiect minuscul, aproape neînsemnat, amestecat printre noianul de mărfuri sclipitoare. Era atât de mic şi lipsit de importanţă, încât cu greu se putea distinge printre blănurile scumpe, colierele cu pietre preţioase, gulerele voluminoase din materiale rare şi rochiile de seară cu broderii luxoase şi elaborate.

 

Pe partea cealaltă a străzii, fetiţa îl aştepta tremurând.  Se speriase puţin când brusc, pe neaşteptate, îi dăduse drumul mânuţei plăpânde şi degerate şi alergase într-un suflet către vitrina luminată.

 

Era atât de frig!

 

Se apropie stingheră, căutând cu privirea obiectul atenţiei lui. Îl strigă şoptit pe nume, cu teamă parcă să nu îl distragă. Băieţelul rămase neclintit, cu faţa lipită de vitrina rece.

 

La doi paşi, uşa masivă a magazinului se deschise încet, cu zgomot prelung şi solemn. În prag se iviră zâmbitori doi tineri veseli. El gesticula larg şi o privea curtenitor. Ea îşi clătina zglobie dar graţioasă buclele blonde, în timp ce îşi arunca pe umeri cu un gest aparent neglijent dar extrem de seducător, un preţios şal de blană, probabil proaspăt primit cadou de la bărbatul cel galant. Erau bine îmbrăcaţi şi lăsară în urmă o dâră de miresme îmbătătoare de parfum scump şi rafinat. Făcură doar un pas în afară, bărbatul deschise sprinten larg uşa unui automobil de lux, blonda alunecă înăuntru continuând să chicotească, el o urmă şi dispărură în noapte.

 

Brusc, în aceeaşi fracţiune de secundă, băieţelul nostru care stătuse la doi metri cu nasul lipit de geam, zvâcni scurt şi se aruncă furtunos înăuntru prin uşa rămasă deschisă. Însfăcă rapid obiectul din vitrină şi, ca o nălucă, ieşi razant la fel de iute pe uşa masivă care se închise leneş cu zgomot surd în urma lui.

Se apropie timid şi duios de copila împietrită de frig, de uimire şi de frică. Îi întinse cu mânuţele tremurânde obiectul micuţ, se înclină într-o plecăciune adâncă, apoi simulă gestul deschiderii unei portiere invizibile pe care îl văzuse mai devreme la domnul cel arătos, şi în final se depărtă încet, dispărând în noapte.

 

Fetiţa rămase înmărmurită în stradă, scăldată în bezna nopţii. Târziu se dezmetici şi coborî ochii către cadoul primit pe care îl strângea la piept. În lumina vitrinelor, desluşi obiectul micuţ, moale, călduros şi plăcut la atingere: o pereche de mănuşi croşetate, udate pentru prima oară de un fulg de zăpadă şi o lacrimă fierbinte. Zâmbi şi clătină din cap, încercând să îşi mişte cărlionţii promorociţi.

Fulgi mari de zăpadă dănţuiau în văzduh. Şiroaie de lacrimi calde, în sufletul ei.

***

PS: Departe, într-un cartier cochet, blonda elegantă intră în apartamentul de lux şi lăsă să îi cadă nonşalant de pe umeri şalul preţios. Ochii îi căzură pe un obiect micuţ, ponosit de trecerea anilor, pe care îl păstra la vedere ca pe un obiect de mare preţ. Privi cu duioşie către acesta, apoi privirea i se întâlni cu cea a iubitului ei darnic şi îndrăgostit şi ambele priviri arzătoare se mutară împreună pe obiect: o pereche de mănuşi croşetate. Zâmbiră cu subânţelesuri, oftară adânc şi se înlănţuiră cu patimă.

Fulgi mari de zăpadă dănţuiau în văzduh. Şiroaie de lacrimi calde, pe obrazul lor.

***

 

poza3

Set handmade UNICAT Rogue Soul – mănuşi fără degete + accesoriu gât 

 

O singură bucată disponibilă – 180 RON.

 

 

poza4

poza6

poza1

 

Reclame